Print

Avainluvut

Konsernin avainluvut 2011 2010 2009
Liikevaihto, milj. euroa 1 900,1 1 841,6 1 819,7
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 30,5 49,6 86,3
Liiketulos (oikaistu), % *) 1,6 2,7 4,7
Liiketulos, milj. euroa -5,9 32,4 46,7
Liiketulos, % -0,3 1,8 2,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa -16,4 25,3 19,6
Oman pääoman tuotto (12 kk), % -4,5 1,4 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % -0,2 4,2 5,8
Omavaraisuusaste, % 46,1 50,5 48,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 22.1 18,4 19,7
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 102,9 89,5 144,9
Henkilöstö keskimäärin 28 493 28 916 30 217
Osingot, milj. euroa - 4,4 -
       
*) Oikaistu = ilman kertaluontoisia eriä