Print

Emoyhtiön tuloslaskelma FAS

miljoonaa euroa Liite 2011 2010
       
Liikevaihto 1 55,7 1 174,6
Liiketoiminnan muut tuotot 2 7,7 21,1
Materiaalit ja palvelut 3 -0,2 -208,4
Henkilöstökulut 4 -30,6 -655,4
Poistot ja arvonalentumiset 5 -5,8 -35,5
Liiketoiminnan muut kulut 6 -53,6 -251,4
Liikevoitto/-tappio   -26,7 44,9
       
Rahoitustuotot ja -kulut 8 -66,1 -10,2
Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä   -92,8 34,7
       
Satunnaiset erät 9 58,6 18,8
       
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   -34,2 53,5
       
Tilinpäätössiirrot 10   -12,7
Tuloverot 11 -9,3 -13,7
       
Tilikauden voitto/tappio   -43,5 27,1