Print

Hallintoneuvoston lausunto

Itella Oyj:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt Itella Oyj:n vuoden 2011 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Hallintoneuvosto esittää lausuntonaan vuoden 2012 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2011 vahvistetaan ja yhtyy hallituksen ehdotukseen voittovarojen käyttämisestä.


Helsingissä 17. helmikuuta 2012

Eero Lehti
hallintoneuvoston puheenjohtaja