Print

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 636 898 299,92 euroa, josta tilikauden 2011 tappio on 43 520 092,45 euroa.

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta ehdotettuun voitonjaon määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos siirretään kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
Helsingissä 16. helmikuuta 2012

 • Arto Hiltunen
  puheenjohtaja
 • Päivi Pesola
  varapuheenjohtaja
 • Kalevi Alestalo
 • Hele-Hannele Aminoff
 • Jussi Kuutsa
 • Timo Löyttyniemi
 • Riitta Savonlahti
 • Maarit Toivanen-Koivisto
 • Jukka Alho
  toimitusjohtaja

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.


Helsingissä 16. helmikuuta 2012

KPMG Oy Ab
KHT-yhteisö

Pauli Salminen, KHT