Print

Konsernin avainluvut

Konsernin avainluvut   IFRS 2011 IFRS 2010 IFRS 2009 IFRS 2008 IFRS 2007
             
Toiminnan laajuus            
  Liikevaihto, milj. euroa 1 900,1 1 841,6 1 819,7 1 952,9 1 710,6
  Henkilöstö 31.12. 27 585,0 29 022,0 29 568,0 31 672,0 25 211,0
  Henkilöstö keskimäärin 28 493,0 28 916,0 30 217,0 28 163,0 25 623,0
  Investoinnit, milj. euroa 102,9 89,5 144,9 351,5 94,2
  % liikevaihdosta 5,4 4,9 8,0 18,0 5,5
             
Kannattavuus            
  Liiketulos (oikaistu),
milj. euroa *)
30,5 49,6 86,3 95,1 101,8
  % liikevaihdosta 1,6 2,7 4,7 4,9 6,0
  Liiketulos, milj. euroa -5,9 32,4 46,7 69,0 101,8
  % liikevaihdosta -0,3 1,8 2,6 3,5 6,0
  Voitto ennen veroja,
milj. euroa
-16,4 25,3 19,6 46,6 109,5
  % liikevaihdosta -0,9 1,4 1,1 2,4 6,4
  Tilikauden tulos,
milj. euroa
-30,7 9,3 -4,6 18,6 78,5
  % liikevaihdosta -1,6 0,5 -0,3 1,0 4,6
             
Tase ja tunnusluvut            
  Oma pääoma,
milj. euroa
664,9 704,2 677,2 696,3 732,4
  Taseen loppusumma,
milj. euroa
1 465,3 1 412,1 1 408,1 1 370,5 1 119,1
  Oman pääoman tuotto, % -4,5 1,4 -0,7 2,6 11,1
  Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,2 4,2 5,8 12,4 15,6
  Omavaraisuusaste, % 46,1 50,5 48,5 51,1 65,9
  Nettovelkaantumisaste
(gearing), %
22,1 18,4 19,7 14,8 -36,4

*) Oikaistu = Ilman kertaluonteisia eriä


Tunnuslukujen laskentakaavat (IFRS)