Print

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

  Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus    
miljoonaa euroa Osake-
pääoma
Käyttö-
rahasto
Käyvän arvon
rahasto
Muunto-
erot
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä Määräys-
vallattomien
omistajien osuus
Oma pääoma
yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2010 70,0 142,7 0,0 -20,7 483,6 675,6 1,6 677,2
Osingonjako         - - -0,1 -0,1
Määräysvallattoman osuuden hankinta         -0,7 -0,7 -1,5 -2,2
Tilikauden tulos         9.3 9,3 0,0 9,3
Muut laajan tuloksen erät                
Käyvän arvon rahaston muutos     0,0     0,0   0,0
Muuntoeron muutos       20,0   20,0   20,0
Oma pääoma 31.12.2010 70,0 142,7 0,0 -0,8 492,2 704,1 0,0 704,2
                 
Oma pääoma 1.1.2011 70,0 142,7 0,0 -0,8 492,2 704,1 0,0 704,2
Osingonjako         -4,4 -4,4   -4,4
Määräysvallattomien omistajien osuus           0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos         -30,7 -30,7   -30,7
Muu muutos         -0,7 -0,7   -0,7
Muut laajan tuloksen erät                
Käyvän arvon rahaston muutos     0,1     0,1   0,1
Muuntoeron muutos       -3,4   -3,4   -3,4
Oma pääoma 31.12.2011 70,0 142,7 0,1 -4,2 456,3 664,9 0,0 664,9